Datum uitspraak: 28-09-2018
Nummer uitspraak: 108350
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling die zijn mavodiploma heeft gehaald, mag niet door naar de havo. De moeder van de leerling klaagt hierover.

Advies van de Commissie 
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Bij de beoordeling van klachten die gaan over een besluit om een leerling niet te laten doorstromen, is de Commissie terughoudend, omdat scholen beleidsvrijheid hebben om aanvullende voorwaarden te stellen bij de doorstroom van leerlingen van de mavo naar de havo. De school heeft het beleid over doorstromen op vele manieren kenbaar gemaakt. Daarin staat duidelijk beschreven aan welke voorwaarden een leerling moet voldoen om van de mavo naar de havo te kunnen gaan. De leerling voldoet niet aan deze voorwaarden. Er is ook geen sprake van een bijzondere omstandigheid waarom de leerling wel zou moeten doorstromen.