Datum uitspraak: 20-11-2018
Nummer uitspraak: 108328
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft 2 jaar vmbo-basis met leerwegondersteuning gevolgd. Omdat de leerling niet voldeed aan de doorstroomeisen voor vmbo-kader, was hij aan het einde van de 2e klas een bespreekgeval. De docentenvergadering heeft de leerling besproken en daarbij gekeken naar zijn cijfers, en naar de uitkomst van een determinatie van negen pedagogisch-didactische kenmerken en zes vaardigheden van de leerling. De docentenvergadering heeft besloten om de leerling te bevorderen naar de 3e klas vmbo-basis. De ouders van de leerling hadden verwacht dat hun zoon kon doorstromen naar vmbo-kader. Zij hadden die verwachting omdat hun zoon zich positief had ontwikkeld, een goede werkhouding en grote inzet had getoond. De mentor heeft volgens de ouders ook steeds gezegd dat vmbo-kader mogelijk was. En dat er niet alleen naar de cijfers gekeken zou worden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie acht de door de school gevolgde procedure zorgvuldig. De school heeft in redelijkheid tot haar beslissing kunnen komen. Alhoewel de school de ouders beter had moeten laten weten dat het aanmoedigen en bespreken van de doorstroommogelijkheid niet betekent dat de leerling uiteindelijk zou doorstromen, leidt dit niet tot gegrondheid van de klacht.