Datum uitspraak: 28-02-2019
Nummer uitspraak: 108566
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is bij een medeleerling thuis door deze medeleerling met een mes bedreigd. Dit gebeurde in de laatste week voor de zomervakantie. Na dit incident heeft een kinderpsycholoog de diagnose PTSS bij de leerling vastgesteld. De psycholoog vond dat de leerling niet bij de dader in de klas moet blijven zitten. Hierop hebben de ouders de school verzocht om overplaatsing van de medeleerling. De school wil dat niet, maar is bereid de zoon van klagers in een andere klas te plaatsen, als zij dat willen. De school heeft vervolgens ingezet op normalisering van de verhoudingen en regulering van het gedrag. Ook werd extra toezicht ingezet en zijn externe deskundigen geraadpleegd. Daarnaast zou een orthopedagoog onderzoek gaan doen na de zomervakantie. Op de laatste schooldag lieten ouders per mail weten dat zij de voorgestelde klassenindeling ongewijzigd wilden laten. Na de zomer is de leerling naar een andere school gegaan.  
Later hoorde de leerling van oud-klasgenoten dat er in de klas was gezegd dat het incident de reden was dat de leerling van school was gewisseld. Hierdoor voelde de leerling zich zwart gemaakt hetgeen heeft geleid tot een toename van zijn klachten.

Advies van de Commissie 
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een school mag niet lichtvaardig tot een ingrijpende beslissing als een overplaatsing van een leerling overgaan. Daarom is het goed dat de school in eerste instantie heeft ingezet op andere middelen. Het verdient immers de voorkeur om te proberen de verhoudingen te normaliseren en de leerlingen te begeleiden in het verwerkingsproces. In afwachting van het onderzoek door een orthopedagoog was er geen noodzaak voor de school om al tot overplaatsing van een andere leerling over te gaan. Ook omdat klagers inmiddels hadden bericht dat zij de klassenindeling voor het volgende schooljaar vooralsnog ongewijzigd wilden laten.
De leerkracht heeft voor de kerst in algemeenheden gesproken over het incident en daarbij aangegeven dat er altijd meer kanten aan een verhaal zitten. Er is niet gebleken dat de leerkracht de intentie had om de leerling zwart te maken.

Trefwoorden: