Datum uitspraak: 18-03-2010
Nummer uitspraak: 104451
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers hebben vanaf 2005 bij school gemeld dat hun dochter werd gepest. De school heeft in reactie daarop acties ondernomen waardoor het soms beter ging. Omdat het pesten niet ophield hebben klagers het probleem in 2009 eerst met de nieuwe directeur besproken en daarna een klacht bij het bestuur ingediend. Naar aanleiding van het gesprek en de klacht heeft de directeur verschillende acties ondernomen en zijn er afspraken op papier gezet. De directeur is serieus met het probleem omgegaan en de afspraken zijn nagekomen. Er is informatie ingewonnen, er zijn gesprekken gevoerd met klagers en hun dochter, er is gesproken met de vermeende pester en haar ouders. Daarnaast is het schoolpersoneel verzocht alerter te zijn, zijn klagers erop gewezen dat het pestprotocol in de schoolgids is opgenomen, zijn er verslagen gestuurd en is er een evaluatief gesprek gepland. Dat de directeur onderwijs heeft nagelaten om klagers te laten weten dat er ook met de ouders van de pester was gesproken kan de directeur niet worden tegengeworpen. De klacht is ongegrond.

Trefwoorden: