Datum uitspraak: 04-08-2020
Nummer uitspraak: 109352
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder heeft het schoolgeld overgemaakt aan de school. De leerling is gedurende het schooljaar uitgeschreven. De ouder wil het schoolgeld terugvorderen.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk. 

Samenvatting
De Commissie heeft het beleid om alleen klachten te behandelen die verband houden met de kwaliteit van het onderwijs. Daarvan is hier geen sprake. Het terugvragen van schoolgeld is een financiële kwestie. Daarom neemt de Commissie de klacht niet in behandeling.