Datum uitspraak: 11-10-2018
Nummer uitspraak: 108302
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is niet geplaatst op de eerste vo-school van haar voorkeurslijst. De leerling heeft voldaan aan de voorwaarden voor een plaatsingsgarantie door twaalf scholen op haar voorkeurslijst te zetten. 
De leerling is echter vanwege het hoge lotingsnummer, na de eerste matchtingsronde geplaatst op de twaalfde school van haar voorkeurslijst. Ouders vinden dat het schoolbestuur de matchings- en plaatsingsprocedure niet goed heeft gevolgd. Onduidelijk was voor de ouders of er nu wel of niet sprake was van een directe plaatsing van de leerling. ​

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De Commissie doet een aanbeveling m.b.t. de verwarrende communicatie.

Toelichting
Het plaatsings- en matchingssysteem kan leiden tot een teleurstellende uitkomst voor leerlingen. Het schoolbestuur heeft de procedure goed gevolgd. Maar de communicatie en informatie over het plaatsings- en matchingssysteem is ongelukkig geweest. Ouders hadden door de geschetste gang van zaken verwacht dat er na een apart overleg alsnog een plaatsingsaanbod zou komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ouders en de leerling geen vrede kunnen hebben met de uitkomst van de loting en matching. De leerling heeft hier veel last van ondervonden.
De school heeft op de zitting laten doorklinken dat er mogelijk ruimte is voor heroverweging. De Commissie heeft aanbevolen om in dat geval de verwarrende communicatie bij de beoordeling te betrekken.