Datum uitspraak: 08-07-2020
Nummer uitspraak: 109077
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader maakt zich zorgen over het welzijn van zijn kinderen. Hij wil weten wat de school heeft gedaan aan het verzuim van de kinderen. In dat kader heeft hij de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken opgevraagd. De school weigert die te geven.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De vader heeft recht op informatie over de ontwikkeling van zijn kinderen. Als de vader wil weten wat de school heeft gedaan aan het verzuim van zijn kinderen, kan hij dat de school vragen. Daarvoor zijn de gespreksverslagen niet noodzakelijk. De verslagen kunnen vertrouwelijke informatie van of over de moeder bevatten. Die informatie mag de school zonder toestemming van de moeder niet verstrekken.