Datum uitspraak: 16-07-2019
Nummer uitspraak: 108730
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een kleuter is kort na de start op de basisschool regelmatig betrokken bij incidenten. Na een nieuw incident wil de school de leerling observeren. De vader geeft hiervoor geen toestemming. Uiteindelijk voert een collega-leerkracht een collegiale consultatie uit in de klas van de leerling. De vader dient een klacht in bij de Commissie over het zonder zijn toestemming laten observeren van zijn zoon. De vader klaagt ook over een onveilige schoolomgeving en de wijze waarop de school zijn zoon heeft begeleid. Verder klaagt de vader over de wijze van communiceren van de school, onder meer omdat de school hem onvoldoende heeft geïnformeerd over schoolse zaken.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover het de communicatie over de collegiale consultatie betreft. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
Dat zich tussen leerlingen incidenten voordoen, wil op zichzelf nog niet zeggen dat de school tekort is geschoten in het bieden van een veilige schoolomgeving. Dat de school niet is gaan zoeken naar dader en slachtoffer, maar heeft willen kijken naar hoe incidenten in de toekomst zouden kunnen worden voorkomen, is niet onredelijk. Voor zover de school de leerling anders behandelde dan andere leerlingen in zijn klas, kwam dit door de begeleiding die de leerling nodig had. Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van een onveilige schoolomgeving of van ongelijke behandeling of anderszins nadelige behandeling van de leerling. 
Voor collegiale consultatie is geen toestemming nodig. De school heeft wel met de vader gecommuniceerd over het verschil tussen observatie en collegiale consultatie en over het doel daarvan, maar hierin had de school explicieter mogen zijn. Het had op de weg van de school gelegen om duidelijker de verschillen tussen en het doel van observatie en collegiale consultatie en de al dan niet vereiste toestemming aan de vader te bevestigen. Mede omdat de school wist dat de vader geen toestemming gaf voor observatie.