Datum uitspraak: 31-05-2010
Nummer uitspraak: 104461
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De dochter van klager is tijdens overblijven op schoolplein omvergelopen door oudere leerling. Klager heeft om documenten over veiligheidsbeleid gevraagd, maar deze niet gekregen. Het enkele feit dat een leerling tijdens het buitenspelen gewond is geraakt betekent niet dat er sprake is van nalatigheid van de zijde van de school. In sport- en spelsituaties kunnen kinderen letsel oplopen. Klager heeft een aantal argumenten aangedragen voor zijn stelling dat er geen veilige speelomgeving is voor de kinderen. De Commissie overweegt dat deze argumenten geen aanleiding geven om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige speelomgeving. Al met al acht de Commissie niet aannemelijk dat er ten tijde van het voorval sprake was van een onveilige speelomgeving. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
De Commissie is van oordeel dat de directeur niet adequaat heeft gehandeld inzake de verzoeken om schriftelijke informatie. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Trefwoorden: