Datum uitspraak: 22-09-2020
Nummer uitspraak: 109224
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat hun zoon tijdens een incident in het gezicht is geslagen door een leerkracht. Ook klagen zij over de afhandeling van dit incident en de communicatie daarover. Ten slotte klagen de ouders erover dat de directeur hen onder druk heeft gezet door te dreigen met 'nadere stappen' als de ouders het vertrouwen in de school zouden opzeggen of zouden klagen.
 
Advies van de Commissie
De klacht is op alle punten gegrond. 

Toelichting
De leerkracht en de schooldirectie hebben verklaard dat de tik in het gezicht geen goede handelwijze is geweest. Daarmee hebben zij dit klachtonderdeel feitelijk zelf al gegrond verklaard. De Commissie sluit zich daarbij aan. 
Een uitvloeisel van het incident is dat de school de leerling heeft overgeplaatst naar een andere groep. De school heeft die beslissing echter niet alleen op het bewuste incident gebaseerd. De school heeft dat niet voldoende duidelijk met de ouders gecommuniceerd. 
De verklaringen van de ouders over de opmerkingen van de directeur zijn gedetailleerd en consistent. De weerlegging is onvoldoende overtuigend. Voor een directeur zijn dergelijke uitlatingen niet gepast en niet professioneel.