Datum uitspraak: 06-07-2021
Nummer uitspraak: 109472
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder heeft meerdere klachten over een school. Op de school is volgens de moeder sprake van een onveilige sfeer. De moeder wordt door een andere ouder lastig gevallen. De moeder klaagt erover dat haar zoon, die dyslexie en ADHD heeft,  geen passend onderwijs krijgt. Over de begeleiding heeft de moeder veel contact met de school. Op enig moment heeft de leerkracht gezegd niet meer met de moeder te mogen praten als de vragen te lastig werden. Ook mocht haar zoon geen videocontact meer hebben met de leerkracht. De school heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. De moeder meent dat het schoolbestuur haar klacht over de melding bij Veilig Thuis niet zorgvuldig heeft behandeld.  

Advies van de Commissie
De klacht over de andere ouder is niet-ontvankelijk. De klacht over het uitsluiten van digitale individuele begeleiding van de leerling is gegrond. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De klacht over de hulpouder is te laat ingediend, zodat de Commissie dit onderdeel niet inhoudelijk behandelt.
De school heeft voldoende gedaan om de veiligheid in de groep te verbeteren. Dat er na afsluiting van dit traject nog problemen met de veiligheid zijn geweest, is niet gebleken.  
Dat de school steken heeft laten vallen in de begeleiding en ondersteuning is niet gebleken. De school heeft de noodzakelijke basisondersteuning geboden. Een ontwikkelingsperspectief was daarom niet nodig.
De directeur heeft de veelvuldige communicatie willen stroomlijnen om de leerkracht te ontzien, maar daarmee is geen sprake van een communicatieverbod. 
De school heeft per e-mail en zonder motivering meegedeeld dat de leerling geen individuele begeleiding meer zou ontvangen. De school had deze beslissing beter moeten motiveren.
De melding bij Veilig Thuis is deugdelijk onderbouwd en zorgvuldig tot stand gekomen.
De behandeling van de klacht door het schoolbestuur voldeed aan de eisen voor klachtbehandeling.