Datum uitspraak: 27-08-2020
Nummer uitspraak: 109058
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader zit in een echtscheidingsprocedure. Hij klaagt erover dat de school zich partijdig opstelt, omdat de school meewerkt aan het van school halen van zijn zoon overeenkomstig de wens van de ex-echtgenote van klager. Verder klaagt de vader erover dat zijn zoon op school wordt gepest en de school  hier onvoldoende tegen optreedt. Daarnaast klaagt de vader erover dat er in het leerlingdossier onvolledige, onjuiste en partijdige informatie over zijn zoon en hemzelf is opgenomen. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Uit het dossier spreekt veel onvrede van de vader met de school en de gang van zaken op school. De vader heeft echter zijn klachten niet of nauwelijks onderbouwd of toegelicht. Wel heeft hij schriftelijke stukken ingediend, maar deze spreken niet voor zich.
De school weerspreekt de klachten van de vader. De Commissie kan dan ook niet vaststellen dat de school klachtwaardig heeft gehandeld.