Datum uitspraak: 29-09-2011
Nummer uitspraak: 105074
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school stuurde uit routine diagnoses, die zij zelf had opgesteld over een leerling, mee met het onderwijskundig rapport naar de opvolgende school. De school is het met klagers eens dat een verouderd psychodiagnostisch onderzoek ten onrechte was meegestuurd. Klacht in zoverre gegrond. Bij afwijzing van het inschrijvingsverzoek door de VO-school hoeft deze de ouders niet te informeren over mogelijkheden bij andere scholen omdat de school niet bekend hoeft te zijn met de daar geldende toelatingscriteria en niet weet of een alternatieve school al vol is. Klacht ongegrond.
De dochter van klagers was uit de klas verwijderd hetgeen tot een incident had geleid. De school heeft zich bij de aanpak van deze kwestie afhankelijk gemaakt van de wisselende aanwezigheid van de leerlinge op school, haar bereidheid met de afdelingsleider een gesprek aan te gaan en haar bereidheid haar ouders te informeren dat de afdelingsleider hen wenste te spreken. Hierdoor is onvoldoende regie gehouden bij de afhandeling van het incident. Klacht in zoverre gegrond.
Bij de afhandeling van de klacht is het beginsel van hoor en wederhoor niet toegepast. Ook is de afdoening van de diverse klachtonderdelen onvoldoende gemotiveerd nu van enige afweging in de visies van partijen geen blijk is gegeven. Voorts ontbreekt een oordeel over de klacht. Klacht hierover gegrond.