Datum uitspraak: 10-04-2019
Nummer uitspraak: 108573
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders van een leerling van groep 4 verwijten de school dat deze de leerproblemen van hun zoon te laat heeft gesignaleerd. Hun zoon bleek op belangrijke leergebieden zeer laag te scoren. De ouders zijn ontevreden over de begeleiding die de school heeft gegeven. Ook zijn ze ontevreden over de manier waarop het bestuur hun klacht hierover heeft behandeld.

Advies van de Commissie
De klachten over het niet tijdig signaleren van de leerproblemen en de klachtbehandeling zijn ongegrond. De klacht over de onderwijskundige begeleiding en de communicatie hierover is gegrond. 

Toelichting
Als een leerling met aanzienlijke leerproblemen extra ondersteuning nodig heeft, moet de school in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief opstellen. Als de ondersteuning valt binnen de basisondersteuning van de school hoeft de school geen opp op te stellen. In dat geval mag van de school verwacht worden dat er in overleg met de ouders een handelingsplan wordt opgesteld. In beide gevallen moet de school in het plan meetbare leerdoelen en evaluatiemomenten opnemen. Dat is niet gebeurd.