Datum uitspraak: 03-05-2019
Nummer uitspraak: 108464
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders bespreken met school dat hun zoon meer uitdaging nodig heeft. Zij vinden dat de school onvoldoende onderwijskundige begeleiding aan hun zoon biedt en tekortschiet in de communicatie hierover. Door het ontbreken van een plan van aanpak en adequate begeleiding zou hun zoon achterstand hebben opgelopen. Daarnaast klagen ouders erover dat er geen specifiek privacybeleid is en dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld door een psychologisch rapport onbeveiligd per e-mail te sturen. Ook klagen ouders over de klachtbehandeling door het schoolbestuur. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond met uitzondering van het onderdeel waarbij het schoolbestuur een oordeel op de klacht heeft gegeven voordat klagers konden reageren op het gespreksverslag.

Toelichting
De school biedt de leerling verdiepings- en verrijkingsprogramma's aan. De school heeft een plan van aanpak opgesteld en dat meermaals op verzoek van ouders gewijzigd. Dat de begeleiding onvoldoende en de communicatie ontoereikend zouden zijn, is niet gebleken zijn. 
De school heeft op enig moment een e-mail onbeveiligd via een Gmailaccount gestuurd naar een ib'er van de school waarmee gefuseerd is. De school heeft, al voordat de klacht bij de Commissie was ingediend, erkend dat dit onzorgvuldig was en heeft haar excuses aan klagers gemaakt. 
De school beschikt over een klachtenregeling en procedure. Na het indienen van de klacht bij de Commissie heeft het schoolbestuur de klacht behandeld. Tijdens de klachtbehandeling is afgesproken dat ouders op het concept-verslag mogen reageren, voordat een oordeel wordt gegeven. Het bestuur heeft de reactie echter niet afgewacht. De zienswijze van het bestuur, die gedetailleerd en uitvoerig gemotiveerd is, kan niet anders worden gezien dan een oordeel op de ingediende klacht.