Datum uitspraak: 10-01-2014
Nummer uitspraak: 105875
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school voor speciaal voortgezet onderwijs geen veilige schoolsituatie voor haar zoon biedt en verantwoordelijk is voor de op de nieuwe school geconstateerde leerachterstand. Het wordt niet betwist dat de leerling regelmatig bij conflicten betrokken was. Hierover is geregeld, maar mogelijk niet altijd, met klaagster gesproken. Waar volgens klaagster de incidenten het gevolg waren van een onveilig schoolklimaat, werden de incidenten volgens verweerster veroorzaakt door het gedrag van de zoon van klaagster. Niet weersproken is dat de school de leerling betreffende zijn gedrag extra zorg en begeleiding heeft gegeven. Nu partijen tegengestelde visies hebben over de veiligheid op/van school en zij deze niet met bijvoorbeeld nadere verklaringen hebben onderbouwd, kan niet worden vastgesteld of er sprake was van een onveilig schoolklimaat op de locatie of dat daar door de locatieleiding niet adequaat tegen is opgetreden. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Partijen en de nieuwe school (regulier voortgezet onderwijs) waren verbaasd dat de leerling op de nieuwe school zo slecht scoorde. Verweerster heeft het verschil in functioneren/presteren verklaard door grotere groepen, grotere toetsen en minder tijd voor toetsen, lesboeken en toetsen op hoger niveau, Duits was een nieuw vak. Daarnaast bood de school ook zorg. De interne begeleider heeft het in de nadere analyse over een "gewenningsachterstand". De verklaringen die verweerster en de interne begeleider geven voor het niveauverschil van de leerling tussen de oude en nieuwe school overtuigen de Commissie deels. Sommige daarvan zullen hun invloed hebben gehad op de prestaties van de leerling, maar het is wel erg vergaand om dit als de enige verklaring te zien voor de geconstateerde achterstand. Alles overziend concludeert de Commissie dat de school geen goed inzicht heeft gehad in het didactische niveau van de leerling en niet voldoende op de hoogte was van de inrichting van het onderwijsniveau op de school voor regulier onderwijs. Daarmee heeft de school klaagster en haar zoon onvoldoende kunnen informeren over en voorbereiden op de gevolgen die een overstap op dat moment naar het regulier onderwijs zouden kunnen hebben. In die zin is de klacht over de leerachterstand gegrond.