Datum uitspraak: 05-10-2020
Nummer uitspraak: 109403
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een mbo-instelling heeft een leerling een onvoldoende gegeven voor een vak. Als gevolg hiervan kan de student niet naar het tweede leerjaar. De student heeft hierover en over vermeend ongewenst gedrag van en discriminatie door docenten, bij de opleiding een klacht ingediend. Over het vermeende ongewenst gedrag heeft de student aangevuld dat een medestudent online een filmpje heeft geplaatst waarin een docent zich discriminerend heeft geuit. 

Beslissing van de voorzitter
De voorzitter verklaart de klacht over de bevordering en beoordeling kennelijk niet-ontvankelijk en de klacht over ongewenst gedrag kennelijk ongegrond. 

Toelichting
De Commissie kan op grond van de klachtregeling alleen klachten over deze mbo-instelling behandelen als sprake is van een klacht die betrekking heeft op ongewenst gedrag. Klachten over bevordering (het niet door mogen gaan naar een volgend leerjaar), beoordeling (en herkansing) kan de Commissie niet behandelen. 
De student heeft weliswaar gesteld het gevoel te hebben anders te zijn behandeld vanwege zijn Marokkaanse afkomst, maar hij heeft dit met geen concrete gedraging onderbouwd. De student heeft verwezen naar een filmpje waarin een medewerker van de opleiding zich negatief uitlaat over studenten van Marokkaanse afkomst. Het filmpje heeft zich echter voorgedaan nadat de student al met de opleiding was gestopt.