Datum uitspraak: 22-03-2019
Nummer uitspraak: 108561
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in de vierde klas van de mavo verlaat de klas niet direct nadat de docent een waarschuwing, blauwe kaart, heeft gegeven. Er ontstaat een woordenwisseling en na de les spreekt de mentor de leerling op de gang aan, omdat dezelfde leerling woorden heeft met een andere leerling. De mentor begeleidt de leerling met de hand naar een lokaal. De vader van de leerling dient een klacht in over een uitspraak die de docent deed en over de harde aanpak van de mentor met pijn tot gevolg. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Om de orde te kunnen bewaken in de klas moet een docent kunnen ingrijpen. De docent mocht een blauwe kaart geven, omdat hij had gewaarschuwd dat de eerste die zou praten een blauwe kaart zou krijgen. Wat precies is gebeurd en gezegd toen de leerling de klas moest verlaten, is niet duidelijk. Daarom kan niet vastgesteld worden dat het optreden van de docent te ver ging. Hij heeft wel een uitspraak gedaan die hij betreurt en die niet professioneel is. Hij wilde daarvoor zijn excuses aanbieden. Dat dit niet is gebeurd, kan de docent niet verweten worden. Het geplande gesprek is niet afgerond omdat direct onenigheid ontstond. Daarna verhardde de relatie tussen school en klager. Het is ook niet duidelijk wat precies op de gang is gebeurd.