Datum uitspraak: 21-02-2019
Nummer uitspraak: 108486
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder van een leerling op de basisschool meent dat er fouten en onwaarheden staan in het dossier voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband. Zij heeft het dossier ingezien, besproken met de directeur en gevraagd om aanpassing van het dossier. Maar op dat moment was het dossier al naar het samenwerkingsverband gestuurd. De directeur heeft het dossier niet meer aangepast. 
 
Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
In een dossier voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring staat de problematiek centraal. Daardoor doet het beeld nooit helemaal recht aan de leerling. Het formulier voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring vraagt om een samenvatting. Daardoor is het beeld van de leerling niet helemaal compleet. Dit beeld kunnen ouders en de school wel schetsen als ze door de commissie van het samenwerkingsverband gehoord worden. In het dossier staan bovendien geen overduidelijke fouten. Wel was het zorgvuldiger als de school de moeder tijdig had geïnformeerd dat het dossier ter inzage lag.