Datum uitspraak: 01-05-2019
Nummer uitspraak: 108470
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft de moeder van een leerling laten weten dat de school de leerling niet kan bieden wat hij nodig heeft. Het samenwerkingsverband heeft op verzoek van de school een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs afgegeven. De moeder klaagt erover dat zij onder druk van de intern begeleider het eindadvies van het swv heeft ondertekend. Als zij dat niet zou doen, zou de school een melding doen bij Veilig Thuis. Ook klaagt de moeder erover dat de school in de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring onjuiste informatie heeft opgenomen. Volgens de moeder is een so-school niet geschikt voor haar zoon. Als de school de juiste en afgesproken begeleiding had gegeven, zou haar zoon niet naar een so-school moeten. 

Advies van de Commissie
De klachten het verstrekken van onjuiste informatie en het onder druk moeten tekenen van het eindadvies zijn ongegrond.
De klacht over de begeleiding is gedeeltelijk gegrond. 

Toelichting
Niet gebleken is dat in de aanvraag en daarmee het eindadvies onjuiste informatie bevat. Doordat de school en de moeder verschillende visies hebben over het ondertekenen van het eindadvies, is de klacht hierover niet komen vast te staan.
De begeleiding van de leerling is tot de zomervakantie van 2018 goed geweest en hierover heeft de school veel contact gehad met de moeder. Toen de moeder na de zomervakantie liet weten dat ze niet wilde dat haar zoon naar een so-school zou gaan, heeft de school onvoldoende invulling gegeven aan de plicht om een andere school te vinden voor de leerling.