Datum uitspraak: 11-11-2019
Nummer uitspraak: 108806
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De zus van de moeder heeft een melding bij Veilig Thuis gedaan. Over deze melding heeft Veilig Thuis contact gehad met de school. Naar aanleiding van een verontrustende e-mail van de moeder heeft de school contact opgenomen met Veilig Thuis. Enige tijd later heeft de school opnieuw contact gehad met Veilig Thuis om informatie in te winnen over het voornemen van de moeder om (tijdelijk) naar het buitenland te gaan. Over de door de school aan Veilig Thuis verstrekte informatie klaagt de moeder. 
Na een tijdelijk verblijf in het buitenland heeft de moeder haar zoon weer aangemeld bij de school. Het schoolbestuur weigerde de inschrijving, omdat er geen plek voor de leerling was. Ook hier klaagt de moeder over. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie vindt het begrijpelijk dat de school naar aanleiding van de e-mail van moeder contact heeft opgenomen met Veilig Thuis. Het is de Commissie ook niet gebleken dat de school onjuiste informatie heeft verstrekt in de contacten met Veilig Thuis. 
De school had de moeder erop attent gemaakt dat zij niet kon garanderen dat de leerling weer terug kon keren op de school na een verblijf in het buitenland. De Commissie vindt dan ook dat het bestuur in redelijkheid kon besluiten om de leerling niet toe te laten, omdat er geen plek voor hem was.