Datum uitspraak: 14-06-2022
Nummer uitspraak: 2022019075
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat haar zoon tijdens een incident in de klas het lokaal is uit gesleurd en daarbij is gestompt. Ook klaagt zij erover dat haar dochter op het schoolplein door de directeur van een speeltoestel is afgetrokken en in haar rug is geduwd. Zij wijst erop dat haar kinderen niet werkende laptops van de school hebben ontvangen en de school op haar zoon mentale druk heeft uitgeoefend.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Beide incidenten over het fysiek optreden zijn door de school inhoudelijk weersproken. Moeder heeft haar klachten niet nader onderbouwd. De klachten zijn daardoor onvoldoende aannemelijk gemaakt. De klachten over het niet tijdig vervangen van de laptops en de niet toegestane mentale druk op de zoon zijn door de moeder onvoldoende concreet gemaakt.