Datum uitspraak: 23-06-2010
Nummer uitspraak: 104512
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Stagiaire heeft zich bij het College van Bestuur beklaagd over ongewenst en intimiderend seksueel gedrag van de leerkracht. Omdat zij geen klacht bij de LKC wilde indienen heeft het College van Bestuur de LKC medegedeeld zelf als klager op te treden ter zake van ongewenst en onprofessioneel handelen van verweerder. De Commissie merkt op dat het College van Bestuur, door het element van de seksuele intimidatie uit de klacht te halen, aan de LKC een andere klacht ter beoordeling heeft aangeboden dan de stagiaire oorspronkelijk heeft ingediend (en waarop de schorsingen van verweerder zijn gebaseerd). Tussen een ervaren, oudere leerkracht en een jonge stagiaire past het de leerkracht om de grenzen van het besprokene in acht te nemen. Meer dan van zijn, gedeeltelijk van hem afhankelijke, stagiaire mag immers van hem worden verwacht dat hij op grond van zijn ervaring beter in zal kunnen schatten welke communicatie tot mogelijk ongemakkelijke situaties in de klas en in de samenwerking aanleiding zullen kunnen geven. Niet gebleken is van grensoverschrijdend handelen van verweerder. De Commissie voelt zich in dat oordeel gesteund door het resultaat van het onderzoek naar de computer van verweerder, alsmede door zijn onberispelijke staat van dienst. De klacht is ongegrond.