Datum uitspraak: 31-03-2021
Nummer uitspraak: 109574
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de school onprofessioneel heeft gehandeld. Tot 1 oktober 2020 was de vader nooit door de school geïnformeerd dat deze grote zorgen had over het welzijn van zijn kinderen. De school schat deze problemen en de ernst daarvan volgens de vader onjuist in. De jongste zoon wordt gepest, hetgeen de vader heeft gemeld aan de school. Zij heeft deze signalen echter niet opgepakt. De school doet vanwege de zorgen een melding bij Veilig Thuis. De vader verwijt de school dat zij hem niet adequaat over deze melding heeft geïnformeerd. Ook vindt hij dat de aantijgingen in de melding uit hun verband zijn gerukt en potsierlijk zijn. Bovendien had de school eerst contact met hem en de moeder kunnen opnemen voor zij deze melding deed. Klager heeft de indruk dat de school zich niet neutraal opstelt en vooral naar de moeder luistert.

Advies van de Commissie
De klacht over het niet anoniem inwinnen van advies en het niet adequaat informeren van de vader over de melding bij Veilig Thuis is gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
Tussen de vader en de school bestaat een fundamenteel verschil van inzicht ten aanzien van de ernst en de oorzaken van de problemen van de kinderen en de noodzaak om externe hulpverlening in te schakelen. Het is niet gebleken dat de school zich niet neutraal opstelde. Wel had de school er goed aan gedaan om in de correspondentie aan de vader expliciet te maken dat zij met hem in gesprek wilde komen om de zorgen over de kinderen te bespreken.
De vader heeft niet eerder gemeld dat het jongste kind wordt gepest. Daarvan is niet gebleken en de vader onderbouwt dit verder niet.
Het is verder niet gebleken dat de school een onjuiste inschatting van de problematiek heeft gemaakt. Het behoort tot de professionele beoordeling van een school om in te schatten dat het inschakelen van externe hulpverlening noodzakelijk is. De school heeft tevergeefs geprobeerd om met de vader en de moeder in gesprek te komen over de noodzaak om externe hulpverlening in te schakelen. Dat is op zichzelf voldoende reden om een melding te doen bij Veilig Thuis. Wel had de school hierin zorgvuldiger kunnen handelen. Zo had de school de vader vooraf moeten inlichten over het doen van een melding en over de inhoud daarvan. De school heeft dat op een te laat moment gedaan. Daarnaast had de school eerst advies kunnen vragen aan Veilig Thuis op basis van een geanonimiseerde situatie voordat zij de melding definitief maakte.