Datum uitspraak: 29-09-2020
Nummer uitspraak: 109289
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat een leerkracht vertrouwelijke informatie over hem en zijn kinderen heeft gedeeld met derden. De leerkracht heeft een relatie met de ex-echtgenote van klager. Zij weigert om met de vader in gesprek te gaan over het onderwerp van zijn klacht. 

Advies van de Commissie
De klacht over het delen van informatie is ongegrond. De klacht is gegrond voor zover deze ziet op de wijze waarop de leerkracht zich in het proces heeft opgesteld. 

Toelichting
De visies van de vader en de leerkracht op het al dan niet delen van informatie lopen uiteen. Er is onvoldoende grond voor de conclusie dat de leerkracht vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden.
De leerkracht heeft zich onder andere verweerd met de stelling dat hier sprake is van een privésituatie. Vanuit die visie heeft zij de relatie met de moeder van de kinderen pas aan de directeur meegedeeld toen de relatie al enige maanden aan de gang was. Ook wil zij om die reden niet het gesprek met de vader aangaan. De Commissie volgt de leerkracht niet in haar redenering. Het hoort bij de professionaliteit als een leerkracht die een relatie aangaat met een (gescheiden) ouder van een kind, desgevraagd met de andere ouder het gesprek aangaat, mits dat verzoek schoolaangelegenheden betreft.