Datum uitspraak: 01-04-2022
Nummer uitspraak: 2022021913
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wisselt eind groep 7 van school. Haar ouders delen de nieuwe school in november mee dat het met hun dochter niet goed gaat. In januari daarna, blijkt dat een medeleerling de dochter op het spoor zette van chatrooms. De school komt erachter dat er sprake is van brede, vergelijkbare problematiek in beide groepen 8. De ouders van de leerling dienen een klacht in, dat de aanpak van de school niet heeft gewerkt.

Advies van de Commissie
De klacht over de aanpak van de problematiek is gegrond. De klacht over het functioneren van de directeur is ongegrond.

Toelichting
Er was sprake van ernstige omstandigheden bij de dochter en van een internet-gerelateerde, vergelijkbare brede problematiek in de groepen 8. Daarom had het schoolbestuur en de bovenschoolse directie ingeschakeld moeten worden. De afweging om materiedeskundigen in te schakelen is niet gemaakt. De afwezigheid van een materiedeskundige en een planmatige aanpak heeft ertoe geleid dat bij genomen stappen onvoldoende is geredeneerd vanuit het belang van de ouders, hun dochter en de medeleerlingen van groep 8. Daarbij had de tweede melding bij Veilig Thuis voorkomen kunnen worden. De privacy was in de door de school gekozen aanpak onvoldoende gewaarborgd.
De algemene klacht tegen de directeur is onvoldoende feitelijk gemaakt. Hij heeft zich overeenkomstig de wens van de ouders, wat hen betreft op de achtergrond gehouden.