Datum uitspraak: 16-12-2021
Nummer uitspraak: 2021011551
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerlinge uit groep 2 melden de school een incident. Hun dochter zou door een jongen uit groep 3 op het schoolplein grensoverschrijdend zijn bejegend. De ouders vinden dat dit is gebeurd doordat op de school sprake is van een onveilig schoolklimaat.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het veiligheidsbeleid van de school is op orde. De veiligheid op het schoolplein is met drie tot zes surveillanten voldoende gewaarborgd.
Dat het incident op het schoolplein is gebeurd, kan niet worden vastgesteld. Na de melding heeft de school direct actie ondernomen. Alle verantwoordelijken, deskundigen en instanties zijn meteen ingeschakeld. Er zijn direct voor de leerlinge aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. Op die maatregelen had de school strakker regie kunnen voeren. Daarover volgt een aanbeveling. 

Trefwoorden: