Datum uitspraak: 16-05-2012
Nummer uitspraak: 105307
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers klagen dat op de school een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst. Daarbij is niet adequaat opgetreden tegen het pesten van de kinderen van klagers. Vast staat dat de dochter op school gepest is, dat dit door klagers bij school is neergelegd en dat de school van het pesten kennis had. Desondanks is niet gebleken van toepassing van het pestprotocol. Evenmin is gebleken van enige andere aanpak door de school van het pesten. Dit klachtonderdeel is gegrond. Van pesten van het andere kind van klagers is niet gebleken. Over het incident tussen de zoon en de gymleraar overweegt de Commissie dat uitgangspunt op school dient te zijn dat fysieke dwang van een leerkracht op een leerling in beginsel niet is toegestaan en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden getolereerd. In dit geval is hiervan sprake omdat gebleken is dat de zoon flink overstuur was en dat hij in deze emotionele staat de school wilde verlaten. Dat de gymleraar hierbij heeft geschopt is niet gebleken. De afhandeling van de klacht is voldoende gebleken, zij het dat de school de regie over het gesprek dat tussen partijen plaats vond beter had moeten voeren. De klacht is op dit onderdeel ongegrond. Over de laatste twee klachtonderdelen, namelijk: de meester van groep 7, schreeuwt tegen kinderen en de juffrouw, leerkracht van groep 5, is tegen klaagster tekeer gegaan omdat zij door een verkeerde deur op school naar buiten liep, spreken partijen elkaar tegen. Omdat klagers geen nadere ondersteuning van hun klacht hebben overlegd en de Commissie de geloofwaardigheid van de ene partij in dit klachtonderdeel niet boven die van de andere stelt, concludeert zij tot ongegrondheid van dit klachtonderdeel. Alles overziend oordeelt de Commissie de klacht dat op de school van de kinderen van klagers een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst, ongegrond.