Datum uitspraak: 31-01-2011
Nummer uitspraak: 104776
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De school is op tal van momenten tekortgeschoten in de communicatie met klagers over de signalen die zij van hun dochter hadden ontvangen over het onveilig schoolklimaat. Voorts zijn deze signalen niet adequaat onderzocht. Omdat het ging over seksueel getint gedrag van klasgenoten c.q. medescholieren en de dochter van klagers zich daarover wel bij haar ouders maar niet op school durfde te uiten, had met voortvarendheid een gesprek tussen haar en de vertrouwenspersoon, of een andere voor deze leerlinge neutrale functionaris van de school belegd moeten worden. De beklaagde gedragingen zijn in de klas pas gespreksonderwerp geworden toen de dochter van klagers niet meer op school kwam. Niet valt in te zien waarom dit klassengesprek over de gedragingen (dus niet over betreffende leerlinge) niet eerder is geëntameerd. Klacht gegrond.

Trefwoorden: