Datum uitspraak: 17-11-2009
Nummer uitspraak: 104269
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Iedere school heeft de inspanningsverplichting om een veilige schoolomgeving te waarborgen. Door het ontbreken van een pestprotocol of beleid op dat terrein wordt niet voldaan aan deze inspanningsverplichting. Als pestproblematiek op individueel niveau wordt aangepakt dan dient hierover in het leerlingdossier gerapporteerd te worden zodat (ook in verband met de overdracht van de dossiers van de en naar de andere groep) duidelijk is wat er aan de hand is en hoe de school daar mee omgaat.
Omdat de betrokken leerling zich niet veilig voelde, wilde hij alleen mee op schoolkamp als zijn moeder mee mocht. Het besluit om dit niet toe te staan was naar het oordeel van de Commissie niet onredelijk. Evenmin heeft de directeur onzorgvuldig gehandeld door naar aanleiding van het schoolverzuim van de betrokken leerling informatie in te winnen bij de leerplichtambtenaar.
Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Trefwoorden: