Datum uitspraak: 16-11-2020
Nummer uitspraak: 109346
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De (stief)ouders van een leerling klagen erover dat de school te weinig heeft gedaan om een veilig schoolklimaat te bieden voor hun zoon. Zo heeft het personeel bij hem fysiek ingegrepen. Ook klagen zij erover dat er (te) veel lessen zijn uitgevallen. De klacht die de (stief)ouders over deze en andere onderwerpen bij het schoolbestuur hebben ingediend, is volgens hen niet zorgvuldig behandeld. De bestuurder heeft geen schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd en ook niet inhoudelijk op de klacht gereageerd.

Advies van de Commissie
De klacht over de veiligheid op school is gegrond voor wat betreft de wijze waarop de pedagogisch medewerker fysiek heeft ingegrepen en voor wat betreft de opgelegde schorsing. Voor het overige is de klacht over veiligheid ongegrond. 
De klacht over de uitval van lessen en de klachtbehandeling is gegrond. 

Toelichting
Fysiek ingrijpen kan nodig zijn als de veiligheid in het geding is. Gezien de geschetste omstandigheden is het niet onzorgvuldig dat er fysiek is ingegrepen. Maar de wijze waarop dat is gedaan is niet zorgvuldig geweest. Voor het overige heeft de school zorgvuldig en adequaat gehandeld in het waarborgen/herstellen van de veiligheid op school. 
De aan de leerling opgelegde time-out is feitelijk een schorsing. Deze maatregel had daarom door het schoolbestuur en volgens een vastgestelde procedure genomen moeten worden. 
Een school is wettelijk verplicht om ten minste een bepaald aantal uren onderwijs aan te bieden. Er kan sprake zijn van overmacht, maar de school heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de uitval van lessen niet te vermijden was. 
De bestuurder heeft niet op de klachtbrief van de ouders gereageerd, omdat zij veronderstelde dat hun klachten inmiddels waren afgehandeld. Dat is niet zorgvuldig. De bestuurder had op zijn minst kunnen controleren of haar veronderstelling juist was.