Datum uitspraak: 26-11-2021
Nummer uitspraak: 2021003664
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader klaagt erover dat de school onvoldoende zorg draagt voor een veilige onderwijsomgeving voor zijn zoon. Zijn zoon wordt gepest door medeleerlingen en is door hen bedreigd met een mes. De vader vindt dat de school onvoldoende adequaat optreedt en vindt ook dat de school de medeleerlingen moet straffen. 
Daarnaast klaagt de vader erover dat de school zijn zoon onvoldoende ondersteuning biedt. Na aanmelding bij een nieuwe school bleek dat zijn zoon extra ondersteuning voor taal nodig heeft, maar de school biedt zijn zoon dat niet.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie kan niet vaststellen wat er precies tijdens de gestelde bedreiging is gebeurd. Naar aanleiding van het incident heeft de school gesprekken gevoerd met de medeleerlingen en de zoon. Uit deze gesprekken bleek dat er niet is gedreigd met een mes. Wel hadden de medeleerlingen een bedreigende beweging gemaakt met de hand langs de keel. Het is de Commissie niet aannemelijk geworden dat er sprake zou zijn geweest van een mes. Maar ook als de medeleerlingen alleen met hun hand een beweging langs de keel hebben gemaakt, is dit een ernstige vorm van bedreiging. De school heeft de medeleerlingen aangesproken op hun gedrag passend bij de methode Kanjertraining en er is in de klas over het incident gesproken. De bevindingen zijn teruggekoppeld aan de vader. De school heeft adequaat op het incident gereageerd.
De school is een zogenoemde taalschool die nieuwkomersonderwijs biedt. De ondersteuning die de school aan leerlingen op het gebied van taal biedt, valt onder de basisondersteuning. De school hoeft hiervoor geen ontwikkelingsperspectief op te stellen. Het is de Commissie niet gebleken dat de zoon de ondersteuning bij taal niet heeft gekregen.