Datum uitspraak: 09-10-2019
Nummer uitspraak: 108752
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatieschets
Een vader klaagt erover dat de school voor speciaal onderwijs niet zorgdraagt voor een veilige onderwijsomgeving voor zijn zoon. De vader vindt dat de school te weinig doet om de voorvallen waarbij gescholden wordt of met spullen wordt gegooid, te voorkomen. Ook doet de school te weinig om het gevoel van onveiligheid van zijn zoon met hem te bespreken. Daarnaast klaagt de vader erover dat de school zijn zoon onvoldoende begeleidt. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Een school moet adequate maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving. De Commissie is van oordeel dat de school dit heeft gedaan. De voorvallen die hebben plaatsgevonden, zijn mede vanwege de doelgroep van de school, niet altijd te voorkomen. Gebleken is dat de school allerlei maatregelen heeft getroffen om de incidenten te voorkomen of om adequaat te handelen als er incidenten plaatsvinden. Het aantal incidenten is ook afgenomen. De vader en de school spreken elkaar tegen over de veiligheidsbeleving van de zoon. De Commissie kan daarom niet vaststellen of de school heeft nagelaten op dat punt zorg te dragen voor een veilige onderwijsomgeving. 
De vader heeft zijn klacht over de begeleiding niet kunnen concretiseren. Wel is op de zitting gebleken dat hij bezwaren heeft tegen een aantal punten in het ontwikkelingsperspectief dat de school voor zijn zoon heeft opgesteld. De vader en school hebben op de zitting afspraken gemaakt om dit verder te bespreken.