Datum uitspraak: 10-04-2012
Nummer uitspraak: 105296
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager klaagt erover dat de school niet heeft gezorgd voor een veilige schoolomgeving voor zijn zoon. Zo heeft de school pestgedrag niet adequaat aangepakt en nagelaten klager en zijn echtgenote te informeren als hun zoon iets was overkomen. Na een val op het ijs heeft de school de zoon van klager met zijn oma naar de dokter laten gaan, zonder dat er iemand van het personeel meeging.
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de zoon van klager door zijn klasgenootjes werd gepest of buitengesloten. Klager heeft echter, hierin niet weersproken door verweerder,  gesteld dat hij en zijn echtgenote regelmatig aan school hebben gemeld dat hun zoon zich buitengesloten en ongelukkig voelde op school. Voor de Commissie staat vast dat de school wist dat de zoon van klager de school niet als een veilige omgeving ervoer. Alles overziend heeft de school onvoldoende de mogelijkheden verkend en benut om de zoon van klager een veilige schoolomgeving te bieden.
De klacht dat de school klager en zijn echtgenote niet adequaat heeft geïnformeerd is door de school voor wat betreft een aantal gevallen erkend. De Commissie ziet voor wat betreft die gevallen geen reden voor een andersluidend oordeel. Bij het ijsincident heeft de school voldoende adequaat gehandeld. Klacht deels gegrond.

Trefwoorden: