Datum uitspraak: 02-11-2017
Nummer uitspraak: 107741
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school niet heeft gezorgd voor een veilige schoolomgeving, omdat een mannelijke stagiaire tijdens een gymles hun zoon onzedelijk zou hebben betast. Daarnaast klagen de ouders over de wijze waarop de directeur hun klacht over de stagiaire heeft behandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond wat betreft een onzorgvuldige terugkoppeling op de klacht.

Toelichting
Het enkele feit dat een vermeend incident heeft plaatsgevonden betekent niet dat sprake is van een onveilige schoolomgeving. De school heeft veel maatregelen genomen voor een veilige schoolomgeving. Er zijn verschillende afspraken en er hangen in de school camera's. Uit onderzoek blijkt dat het vermeende incident niet kan hebben plaatsgevonden. Omdat de klacht van ouders over de onveilige schoolomgeving verder niet is onderbouwd, is de klacht niet aannemelijk geworden.
De directeur heeft naar aanleiding van de klacht van ouders over de vermeende onzedelijke betasting gelijk hoor en wederhoor toegepast, een onderzoek ingesteld en de betreffende stagiaire lopende het onderzoek op non-actief gesteld. Hierbij heeft de directeur zorgvuldig gehandeld. Wel had de directeur de uitkomst van het onderzoek moeten terugkoppelen naar de ouders.