Datum uitspraak: 05-09-2013
Nummer uitspraak: 105796
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers klagen erover dat de directeur van de school niet heeft voorkomen dat hun zoon stelselmatig door een leerling is geslagen. Daarnaast staat de handtekening van vader op een aanvraag voor indicatiestelling terwijl klager in het betreffende jaar geen document heeft ondertekend. Partijen hebben verschillende lezingen over de veiligheid van de leerling en de acties van de school. Er zitten in de lezingen geen aanknopingspunten naar elkaar toe die zouden kunnen leiden tot een toenadering over de interpretatie van de gebeurtenissen. Partijen hebben hun visies niet ondersteund met stukken of verklaringen, en ook anderszins is er geen aanleiding te concluderen dat de ene visie aannemelijker is dan de andere. Daardoor is niet gebleken dat er voor de leerling sprake was van een onveilige schoolomgeving. Dit klachtonderdeel is daarmee ongegrond.
Ter zitting is gebleken dat klager in 2011 een formulier voor een indicatieaanvraag heeft getekend terwijl het bij de indicatieaanvraag te voegen onderzoek nog plaats moest vinden en hij de uitslag/het advies daarvan niet kende. Niet gebleken is dat klagers een jaar later zijn geïnformeerd dat de herindicatie is aangevraagd. Daarnaast heeft de orthopedagoge de datum van ondertekening achteraf veranderd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat klagers de indruk hebben dat de school de handtekening van klager heeft misbruikt.
Geoordeeld moet worden dat de school op dit punt onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit klachtonderdeel is derhalve gegrond.