Datum uitspraak: 08-05-2019
Nummer uitspraak: 108584
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na een incident tussen een leerling en een medeleerling zijn afspraken gemaakt om nieuwe incidenten te voorkomen. Als zich nieuwe incidenten voordoen vindt de moeder van de leerling dat de gemaakte afspraken niet goed worden nagekomen. Ook blijkt haar dan dat de school niet eerder met de ouders van de medeleerling over het incident heeft gesproken. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Gezien de aard van het incident had de school met de ouders van de medeleerling hierover moeten spreken. Had de school dit gedaan dan had dit er aan kunnen bijdragen dat latere incidenten wellicht niet hadden plaatsgevonden.
Ook zou de school de gemaakte afspraken actueel houden bij de leerkrachten. Gebleken is dat sommige leerkrachten niet op de hoogte waren van de afspraken.  

Trefwoorden: