Datum uitspraak: 17-12-2018
Nummer uitspraak: 108405
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling is in groep 5 overgestapt naar een ander school omdat hij gepest werd. Op de nieuwe school heeft de leerling weer klachten over pesten. Nadat de vader een klacht heeft ingediend bij de LKC, heeft de interne klachtencommissie een advies uitgebracht aan het schoolbestuur.

Advies
De klacht is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De klacht is al beoordeeld door een interne klachtencommissie die voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid. Het schoolbestuur zal de klachtenregeling aan moeten passen, omdat die regeling nu twee onafhankelijke klachtencommissies kent: de interne klachtencommissie en de LKC. Het moet duidelijk zijn dat slechts één onafhankelijke commissie uitspraak kan doen. De indruk mag niet gewekt worden dat de LKC een beroepsinstantie is.