Datum uitspraak: 17-12-2018
Nummer uitspraak: 108459
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school haar zoon geen veilige schoolomgeving heeft geboden. De zoon zat tot de zomervakantie 2017 op de school. Op 15 oktober 2018 dient de moeder een klacht in bij de Commissie. Een voorzitter van de Commissie verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat deze te laat is ingediend. Hiertegen maakt de moeder bezwaar bij de Voorzitter van de Commissie.

Uitspraak van de Voorzitter
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. Dit betekent dat een klacht binnen één jaar na de gebeurtenis waarover iemand klaagt, moet worden ingediend. Soms neemt de Commissie een klacht in behandeling die na één jaar is ingediend. Er moet dan een goede reden zijn waarom iemand meer dan een jaar heeft gewacht. Daarvan is in deze zaak geen sprake.

Trefwoorden: