Datum uitspraak: 04-02-2019
Nummer uitspraak: 108450
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klaagster is gescheiden van de vader van haar kinderen. Op enig moment heeft deze de school gevraagd om informatie te verstrekken over zijn kinderen. Hij had toen niet het ouderlijk gezag en de rechter had hem een contactverbod opgelegd. De school besloot de vader op hoofdlijnen te informeren en zich daarbij te beperken tot feitelijke informatie. Daarbij heeft de school ook op een aantal concrete vragen van de vader geantwoord. De moeder klaagt over deze informatieverstrekking. Daarnaast klaagt zij erover dat de leerkracht niet is opgetreden tegen pestgedrag tegen haar zoon. Ook zou deze leerkracht meerdere meldingen bij Veilig thuis hebben gedaan en een dossier over haar zoon hebben bijgehouden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft zorgvuldig gehandeld. Toen de vader nog niet het gezag had, heeft de school juridisch advies ingewonnen en de afweging gemaakt om de vader op hoofdlijnen te informeren. De antwoorden van de school op bepaalde vragen van de vader zijn in neutrale bewoordingen gesteld. Toen de vader het gezag weer had en het contactverbod was opgeheven, zijn de beide ouders gelijkelijk geïnformeerd. Dit is in overeenstemming met de actieve informatieplicht die de school naar ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag heeft. De Commissie kan niet vaststellen dat er sprake is geweest van pestgedrag en van valse meldingen van de leerkracht bij Veilig Thuis. Ook is niet gebleken dat deze leerkracht een dossier heeft bijgehouden over het gedrag van de zoon van klaagster.