Datum uitspraak: 04-12-2019
Nummer uitspraak: 108873
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen. 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school geen veilige schoolomgeving aan hun zoon heeft geboden. 
Zij stellen dat hun zoon al jarenlang werd gepest door een klasgenoot. De ouders hebben een leerkracht in mei 2019 verteld over een pestincident door een klasgenoot. In juni 2019 hebben zij de directeur gemeld dat hun zoon al jarenlang structureel werd gepest door deze klasgenoot. Daarna hebben zij hun zoon thuis gehouden.
De klasgenoot geeft aan dat hij in groep 3 en 4 een keer als geintje de broek van de zoon van klagers naar beneden heeft getrokken. Volgens de zoon werd hij vrijwel dagelijks op zijn billen geslagen en geschopt door de klasgenoot.
De ouders klagen er ook over dat het schoolbestuur hun klacht niet serieus heeft behandeld.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Er kan niet worden vastgesteld dat de leerling al langere tijd werd gepest. Na de melding over het pesten bij de directeur, heeft de school voortvarend gehandeld door een onderzoek in te stellen waarbij met alle betrokkenen is gesproken. Ook heeft de school camerabeelden bekeken van de plekken waar de pestincidenten zouden zijn gebeurd. Verder heeft de school de volgende dag met de ouders gesproken over mogelijke interventies. De school meent dat geen sprake was van structureel pesten.Toch heeft zij  geprobeerd om de verhoudingen tussen de betrokken leerlingen te normaliseren en geprobeerd ervoor te zorgen dat de leerling zich zo veilig mogelijk zou voelen.
Het schoolbestuur heeft de ouders serieus genomen. Hij heeft  maatregelen voorgesteld, waaronder mediation en het inschakelen van een externe deskundige voor observatie in de groep. De ouders hielden hun zoon al vanaf de dag van de melding thuis. Daarom konden de voorgestelde interventies en maatregelen niet ingezet worden.
Dat de school de ouders van de groep waarin de leerling zat, heeft geïnformeerd dat hij thuis werd gehouden door zijn ouders omdat zij vonden dat hij werd gepest, is gelet op de in de groep ontstane onrust, niet onbegrijpelijk en levert geen schending van de privacy op.