Datum uitspraak: 28-10-2014
Nummer uitspraak: 106325
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster heeft zich enige malen met zorgen over haar zoon gemeld bij de leerkracht. In een later stadium stelt zij zich op het standpunt dat er sprake is van fysiek geweld en pesten. De Commissie kan zich, gezien het klaagschrift, voorstellen dat het gedrag van de medeleerling de zoon van klaagster tot last is geweest. De Commissie heeft ook goede nota genomen van klaagsters ervaringen met haar zoon, zoals dat hij droomde over wat hem overdag overkwam. Toch is de Commissie niet gebleken dat er sprake is geweest van fysiek geweld, pesten of onveiligheid. De school heeft er overtuigend op gewezen dat het gedrag van de één en het verwerken daarvan door de ander past bij de leeftijd van kleuters. De directeur heeft deelgenomen aan het tweede deel van een overleg met klaagster en is zijn betoog direct gestart over de leerplichtproblemen die zouden ontstaan als klaagster haar zoon zou thuishouden. Dit gebeurde zonder te verifiëren of klaagster het doel van het gesprek voor ogen had en ook zonder te refereren aan de zorgen die klaagster had aangaande de veiligheid van haar zoon. Deze wending van het gesprek heeft klaagster verrast en is op haar indringend overgekomen. Dat er sprake is geweest van een dreigende houding van de directeur is niet in het bijzonder onderbouwd door klaagster en de Commissie ook niet gebleken, mede gelet op de ernst van de te bespreken leerplichtkwestie. Klacht ongegrond.