Datum uitspraak: 25-01-2018
Nummer uitspraak: 107928
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De interim-directeur stuurt een leerling de klas uit. De ouders klagen erover dat er door diens handelen een onveilige schoolomgeving is ontstaan voor hun zoon. En dat de interim-directeur onvoldoende heeft gedaan om de ontstane situatie op te heffen. Daarnaast klagen de ouders over de wijze waarop het bestuur hun klacht over de interim-directeur heeft afgehandeld.

Advies van de Commissie
De klacht dat er door het handelen van de interim-directeur een onveilige schoolomgeving voor de leerling is ontstaan, is ongegrond. De klacht over het opheffen van de ontstane situatie is in zoverre gegrond, dat de interim-directeur niet proactief en de-escalerend heeft gehandeld. De klacht over de klachtafhandeling is gegrond voor zover het de motivering betreft.

Toelichting
Niet is vast te stellen dat de interim-directeur disproportioneel heeft gehandeld tegenover de leerling. Een en ander heeft wel geleid tot een uit de hand gelopen situatie tussen klagers en de interim-directeur. Daarop heeft de interim-directeur niet adequaat gereageerd. Het bestuur heeft de klacht procedureel op de juiste manier behandeld, maar is tekort geschoten in de motivering van zijn oordeel over de klacht. Die is onvoldoende en ook onvoldoende zorgvuldig geweest.

Trefwoorden: