Datum uitspraak: 10-01-2018
Nummer uitspraak: 107902
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een medewerkster ervaart al een aantal jaren problemen met haar toenmalige leidinggevende. Eerst zag zij dit als een communicatieprobleem tussen twee collega's. Later zag zij dit als pesten. De medewerkster stelt dat haar leidinggevende haar met opzet belemmerde in haar werk, haar anders beoordeelde en haar buitensloot doordat de leidinggevende op de werkvloer vaak Gronings praatte. Zij heeft de kwestie aangekaart bij de directie, maar die heeft volgens haar onvoldoende opgetreden.

Advies van de Commissie
De klacht over het vermeende pesten is ongegrond.
De klacht tegen de schooldirectie is gegrond.

Toelichting
Om te spreken van pesten moet sprake zijn van structureel, opzettelijk pestgedrag, gericht op een of enkele personen. De medewerkster heeft niet kunnen onderbouwen dat daarvan sprake is geweest. Nu het om een subjectief gevoel gaat, valt niet feitelijk en objectief vast te stellen dat de voorvallen als pesten kunnen worden gewaardeerd.
De schooldirectie heeft onvoldoende onderkend dat de voorvallen voor de medewerkster heftig waren. Het had voor de directie aanleiding moeten zijn om te proberen de problemen in de samenwerking op te lossen. Nu dit onvoldoende is gebeurd, is de klacht over het onvoldoende optreden door de directie gegrond.