Datum uitspraak: 08-07-2020
Nummer uitspraak: 109208
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een incident tussen een orthopedagoog en een klassenmentor mondt uit in een situatie die de orthopedagoog als onveilig ervaart. Zij verwijt de directeur van de school en de bestuurder dat zij onvoldoende hebben gedaan om de ontstane situatie op te lossen. Daarover dient zij een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De kwestie betreft in de kern een op zichzelf staand geschil tussen twee collega's. De directeur en de bestuurder hebben op diverse manieren geprobeerd om de situatie tussen de twee collega's op te lossen of op zijn minst weer werkbaar te maken, onder meer door mediation aan te bieden. Volgens de Commissie hebben de directeur en de bestuurder adequaat en naar hun mogelijkheden gehandeld. De wens van klaagster dat de mentor zijn excuses aanbiedt is weliswaar invoelbaar, maar oprechte excuses kunnen niet worden afgedwongen.