Datum uitspraak: 04-12-2019
Nummer uitspraak: 108817
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school niet heeft voorkomen dat haar kinderen bij incidenten betrokken raakten. Een incident betreft het vastpakken van de arm van haar zoon door de leerkracht. Een ander incident gaat over een krab door een medeleerling in het gezicht van de dochter. De overige twee incidenten gaan over grensoverschrijdend gedrag op het schoolplein. De moeder is het ook niet eens met bepaalde informatie over het gedrag van haar zoon die de school in het leerlingdossier heeft opgenomen.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het uitgangspunt is dat fysiek contact tussen leerkracht en leerling zoveel mogelijk beperkt moet blijven. Fysiek ingrijpen kan nodig zijn vanwege de veiligheid. In dit geval heeft de leerkracht zowel de zoon als een andere leerling beetgepakt bij hun arm, om een onveilige situatie te voorkomen. 
Een incident, zoals de krab in het gezicht, kan gebeuren in een klas vol met kinderen. Dat is niet altijd te voorkomen. De andere twee incidenten gaan over seksueel verkennend gedrag van kleuters. De school kon in deze gevallen redelijkerwijs niet voorkomen dat de voorvallen plaatsvonden. De school heeft vervolgens adequaat gereageerd, door met de betrokken leerlingen en ouders te praten. Verder heeft de school ook maatregelen getroffen om het toezicht te vergroten. 
De school is bereid de informatie die de moeder ongewenst vindt, uit het leerlingdossier te verwijderen.  

Trefwoorden: