Datum uitspraak: 25-03-2021
Nummer uitspraak: 109588
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder meent dat haar dochter dyslexie heeft en wil dat de school een aanvraag voor een dyslexieverklaring in gang zet. De school stelt zich op het standpunt dat er onvoldoende informatie is om een dyslexieonderzoek te starten. Volgens de moeder boekt haar dochter geen vooruitgang met de begeleiding die de school zelf biedt. De school, en dan met name de intern begeleider, handelt volgens de moeder niet voortvarend genoeg. 
Daarnaast vindt de moeder dat het schoolbestuur haar klacht over de begeleiding door de school onzorgvuldig heeft behandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Voor het aanvragen van een dyslexieonderzoek bij het samenwerkingsverband, geldt een aantal voorwaarden. De school moet eerst een aantal verplichte stappen doorlopen.
De school heeft deze stappen, die vallen binnen de basisondersteuning, zorgvuldig doorlopen. Het doorlopen daarvan kost tijd. Niet gebleken is dat de school traag heeft gehandeld. 
Er ontbrak nog informatie, te weten het intelligentieonderzoek. De moeder heeft de resultaten van dit onderzoek niet met de school gedeeld. De school valt niets te verwijten in de begeleiding. Ook is niet vast komen te staan dat de intern begeleider onjuist heeft gehandeld. De school hoefde daarom geen andere intern begeleider in te schakelen.
Het schoolbestuur heeft de klacht over de intern begeleider zorgvuldig behandeld. De klacht over de directeur heeft het schoolbestuur doorverwezen naar de Commissie.