Datum uitspraak: 16-02-2018
Nummer uitspraak: 107660
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school hun dochter onvoldoende heeft begeleid. Daardoor heeft zij een achterstand opgelopen. Ook is het leerlingdossier van hun dochter onvolledig. Daarnaast wil de school volgens de ouders geen kopie van het leerlingdossier van hun zoon verstrekken.
De ouders klagen ook over het contactverbod dat het schoolbestuur hen had opgelegd: zij mochten alleen via het bestuursbureau contact hebben met de school. 

Advies van de Commissie
De klachten over het communicatieverbod en het niet krijgen van een kopie van het dossier zijn gegrond. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft de dochter voldoende begeleid. Dit blijkt uit het leerlingdossier. In beginsel zal een school een ouder met ouderlijk gezag een kopie van het leerlingdossier moeten verstrekken als de ouder daar om vraagt. Dat wil zeggen een overzicht van alle persoonsgegevens die in een leerlingdossier zijn opgenomen. De school had dus in ieder geval een overzicht moeten verstrekken. De klacht over het communicatieverbod is gegrond, omdat het bestuur niet duidelijk heeft gemaakt hoe lang het verbod zou duren. Ook heeft het bestuur niet goed gemotiveerd waarom de ouders geen contact meer met de school mochten hebben.