Datum uitspraak: 23-05-2018
Nummer uitspraak: 108100
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school hun zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun zoon niet serieus heeft genomen. Op initiatief van ouders is de leerling in groep 5 psychologisch onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat bij de leerling sprake is van een angststoornis die hij heeft opgelopen in de kleuterperiode. Dit is mede ontstaan doordat de school geen veilige omgeving heeft geboden. Verder klagen de ouders erover dat de school zonder toestemming persoonlijke gegevens met andere ouders heeft gedeeld. Mede daardoor is volgens ouders een roddelcircuit ontstaan.

Advies van de Commissie
De klacht over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, veiligheid en het creëren en het in stand houden van het roddelcircuit is ongegrond.  De klacht over schending van de privacy is gegrond. 

Toelichting
De school ontkent dat de leerling onvoldoende is begeleid. Uit het dossier blijkt ook niet dat daar sprake van is. De bevindingen van de psycholoog zijn pas bekend geworden nadat de leerling naar een andere school was gegaan. Dat achteraf is gebleken dat de leerling een stoornis had, wil niet zeggen dat de school te weinig heeft gedaan in de begeleiding van de leerling. De door ouders gestelde gebeurtenissen, waarbij sprake is van een onveilige omgeving, zijn niet allemaal komen vast te staan. Bij andere gebeurtenissen heeft de school voor zover mogelijk voldoende nazorg verleend. De school kan geen nalatigheid worden verweten. 
De school heeft zonder toestemming van ouders persoonlijke gegevens van de moeder en zoon met andere ouders gedeeld. Dit erkent de school ook. De Commissie houdt de school echter niet verantwoordelijk voor het creëren van een roddelcircuit. De school heeft die intentie niet gehad en klagers hebben zelf ook informatie met andere ouders gedeeld.