Datum uitspraak: 18-02-2014
Nummer uitspraak: 106041
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de school een beleid voor Sociale Veiligheid heeft. Het beleid is adequaat te noemen en bij de incidenten die klagers hebben ingebracht heeft de school conform dit beleid gehandeld. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Uit de registraties in het leerlingdossier blijkt dat de school de leerling heeft begeleid op basis van de verstrekte algemene adviezen die later zijn aangevuld met de cognitieve resultaten van onderzoek. Voor de periode van september 2012 tot juni 2013 is een individueel handelingsplan opgesteld. Weliswaar ontbrak begin van schooljaar 2013-2014 een individueel handelingsplan, maar de school had een redelijke grond om daarmee te wachten. Bovendien liep het groepshandelingsplan door tot oktober 2013. Uit de inhoud van de handelingsplannen blijkt dat de school de adviezen van psycholoog en orthopedagoog serieus heeft opgepakt. De klacht op dit punt is ongegrond. De school heeft door te vragen of de dochter van klagers kon aansluiten bij de begeleiding van kinderen met een autismespectrumstoornis aan de ouders van deze leerlingen kenbaar gemaakt dat ook de dochter van klagers gediagnostiseerd was met een aanverwante stoornis. Door aldus te handelen, zonder de toestemming van klagers, heeft de school de privacy van klagers en hun dochter niet gewaarborgd. De Commissie oordeelt de klacht in zoverre gegrond. Klagers hebben onvoldoende weten te onderbouwen waar de onzorgvuldige klachtbehandeling door het bestuur uit bestaat. Verweerders hebben in hun verweerschrift uitgebreid aangegeven hoe zij de klachten van klagers behandeld hebben. Omdat niet aannemelijk is geworden dat het schoolbestuur onzorgvuldig is omgegaan met de klachten, is de klacht op dit punt ongegrond.